Drukuj

LIONS CLUB DUSZNIKI ZDRÓJ

Lions Club Duszniki Zdrój powstał 15 stycznia 2000 r. Od początku swojej działalności Klubu podejmował szereg działań na rzecz społeczności lokalnej. Zorganizowanie bezpłatnego badania mammograficznego dla 107 mieszkanek Dusznik Zdroju w wieku 45-65 lat (maj-czerwiec 2000 r.); pomoc w pozyskiwaniu produktów do przygotowywania drugich śniadań dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dusznikach Zdroju (2000-2013); organizacja półkolonii dla dusznickich dzieci z ubogich rodzin (lipiec i sierpień 2001, 2002); zabawy mikołajkowe z paczkami dla dzieci (2001-2011); zorganizowanie bezpłatnego elektronicznego badania słuchu dla 231 mieszkańców Dusznik Zdroju (lipiec 2001); zorganizowanie bezpłatnego badania densytometrycznego dla 30 mieszkańców Dusznik Zdroju (listopad 2001); coroczne finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu dla niewidomych członków dusznickiego koła Polskiego Związku Niewidomych (2001-2014); pomoc dla dzieci z Wierszyny - polskiej wioski nad Bajkałem (przyjęcie grupy z Wierszyny w Dusznikach Zdroju, zbiórka i wysyłka polskich książek i słodyczy – 2004); pomoc w utworzeniu i funkcjonowaniu koła strzeleckiego przy Dziecięcym Szpitalu Hematologicznym "Orlik" w Kudowie-Czermnej (2004-2007); sfinansowanie i zorganizowanie uroczystego odsłonięcia tablicy poświęconej zmarłemu mieszkańcowi Dusznik Zdroju, byłemu pilotowi wojskowemu z lat 1939-1946 mjr. Czechowi Nowackiemu; badania przesiewowe wzroku dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w Dusznikach Zdroju (2010-2014) i w Szczytnej (2014).

 

Stypendyści LC Duszniki Zdrój to: Patrycja Jastrząb (2001/2002); Sławomir Krysa (2003/2004); Weronika Krasoń (2011/2012/2013/2014).

Klub współpracował przy projektach ogólnopolskich i międzynarodowych: pomoc dla powodzian na Pomorzu (2001) i w Małopolsce (2011), Ogólnopolski Projekt Ośrodka dla Niewidomych w Laskach; projekt "Powiększalnik w każdej klasie" na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach; Sight first (2001-2014); Alert team - pomoc dla Japonii (2011); Youth camps & exchange (2000-2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła pozyskiwania środków finansowych to: coroczne bale charytatywne organizowane w rocznicę Charteru Klubu, podczas "Święta Papieru" organizowanego corocznie przez Muzeum Papiernictwa sprzedaż używanych książek i wyrobów cukierniczych wykonanych przez członków klubu, darowizny od indywidualnych lub instytucjonalnych sponsorów.

 

Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez klub w latach 2000-2014: 90.000 zł.

 

Laurent Jourdan

Prezydent LC Duszniki Zdrój

 

www.lionsduszniki.org