Lions Club Duszniki-Zdrój
We serve

Wizyta GUBERNATORA OKRĘGU 121 POLSKA W DUSZNIKACH ZDROJU

W dniu 8 maja br. w naszym klubie LC DUSZNIKI ZDRÓJ złożył krótką, roboczą wizytę

Gubernator Okręgu 121 Polska, członek LC POZNAŃ ROTUNDA Pan Paweł J. Cieśliński.

Wizyta przebiegła w bardzo miłej, koleżeńskiej atmosferze. Paweł podzielił się z nami

swoimi uwagami o pracy innych klubów LC w Polsce oraz wysłuchał informacji o

sprawach jakimi zajmuje się nasz klub w Dusznikach Zdroju. W imieniu naszego klubu

krótkie informacje złożyli Prezydent Lurent Jourdan oraz Jola Musiał-Mikrut. Następnie

wywiązała się dyskusja w trakcie której Gubernator wyraził swoje uznanie dla tematyki

jaką zajmuje się dusznicki klub Lionów oraz zdziwienie, że o tych działaniach nikt w

Polsce nic nie wie! Przypomniał nam o konieczności i potrzebie wysyłania informacji

do władz Okręgu 121, które redagują i wydają Polskiego Liona. Wówczas świat dowie

się o naszych działaniach , co umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy klubami oraz stworzy podstawy do wspólnych przedsięwzięć, nawet w skali Okręgu.Oczywiście gospodarze spotkania zadeklarowali przesyłanie takich informacji do Okręgu. Na zakończenie wizyty, przed odjazdem Gubernatora wykonano pamiątkowe „zdjęcie   rodzinne”.

 od lewej: lion Danuta Szczepocka, lion Zdzisław Ziemczonek, lion Teresa Kowalska, gubernator Paweł J. Cieśliński, wiceprezydent Wacław Bróż,

lion Danuta Derbis, prezydent Laurent Jourdan, lion Jolanta Musiał-Mikrut, lion Piotr Parzyński, lion Anna Stefaniszyn

Na zakończenie spotkania  Gubernator Przekazał Lionom z LC Duszniki Zdrój zaproszenie do udziału w konwencji  i gali zaplanowanej w Poznaniu na zakończenie kadencji, następnie  ożywiona dyskusja toczyła się już  na kolacji, perfekcyjnie przygotowanej przez Tamera klubu Teresę Kowalską w siedzibie LC Duszniki Zdrój- Hotelu Sonata .

Zaproszenie na III Turniej Kobiet gry w kregle.

Bal Charytatywny 2019

Bal Charytatywny 2019

 

 

 

 

 

 

 

Beaujolais Nouveau 2018

 

 

II Kobiecy Turniej Gry w Kręgle 2018

ZAPROSZENIE - II Kobiecy Turniej gry w Kręgle 2018

Logowanie dostępne dla członków Lions Clubu Duszniki-Zdrój